Vi vågar lova att detta är marknadens bästa hybridgräs!

Palau Hybrid är precis som det låter ett hybridgräs, det vill säga en kombination av konstgräs och naturligt gräs. Det naturliga gräset växer upp genom konstgräset och du får ett helt optimalt underlag med behaglig svikt och god vattenpermeabilitet. Ett bevis på att Palau Hybrid är världsledande är att FIGC - LND The Italian Football Federation har certifierat och godkänt systemet för professionellt spel i Italien (nov 2016).

 

Varför Palau Hybrid?

Palau Hybrid är ett komplett hybridgräs-system som är utvecklat utifrån de stora problem fotbollsarenorna har idag. Problemen är att i organiskt uppbyggda växtbäddar uppkommer  kompaktion. Vid kompaktion minskar vattengenomsläppligheten och syresättningen till rotsystemet. Planerna blir hårda vilket medför ökad skaderisk på spelare och en mycket sämre miljö för gräsrötterna. För att få organiskt uppbyggda växtbäddar att fungera krävs mycket underhåll som till exempel luftning och andra kostnadskrävande åtgärder. 

Hur fungerar Palau Hybrid?

Palau Hybridgrässystem är uppbyggt på en ren rundkornig natursand utan organisk inblandning för att helt undvika möjligheten till kompaktion. På sandbädden monteras ett syremembran med sviktfunktion. Nästa steg är att montera ett sandfilter och ett perforerat konstgräs. När konstgräset är på plats fyller vi i ren rundkornig natursand som såbädd, därefter sådd, gödsling och vatten.

 

Världspatent

Palau Hybrid är ett världspatent som utvecklats i Spanien och det är ett unikt system som gör att du slipper lufta underlaget. Underhållet blir minimalt på ett underlag som är helt perfekt enligt många professionella fotbollsspelare som fått chansen att prova. Läs mer om patent och tester. Vi har idag sju anläggnignar som är i full drift med minimalt med underhåll och maximalt med speltimmar. 

Palau Hybrid ger minimala kostnader för underhåll 

Minskat underhåll är en kanske ibland bortglömd möjlighet att spara stora pengar, det är lätt att bara stirra sig blind på anläggningskostnaden. Men med dyrt underhåll kan vinsten på ett billigt inköp snart ätas upp och de rullande kostnaderna skenar iväg. Driften av en fotbollsplan är ofta mycket kostbar, men Palau Hybridgräs-patentet har du reducerat driftkostnaden maximalt. Du vet vad du har för kostnader och vad din budget slutar med. 

Detta ska jämföras med traditionella utföranden där det krävs mekanisk luftning regelbundet vilket medför kortare livlängd, stor negativ miljöpåverkan och dessutom stora kostnader. 

Du har bara fördelar och allt att vinna på Palau Hybridgärssystem.