Det är ett komplett hybridgräs-system som är utvecklat utifrån de stora problem fotbollsarenorna har idag. Problemen är att i organiskt uppbyggda växtbäddar uppkommer kompaktion. Vid kompaktion minskar vattengenomsläppligheten och syresättningen till rotsystemet. Planerna blir hårda vilket medför ökad skaderisk på spelare och en mycket sämre miljö för gräsrötterna. För att få organiskt uppbyggda växtbäddar att fungera krävs mycket underhåll som till exempel luftning och andra kostnadskrävande åtgärder. 

Hur fungerar det?

Hybridgräset är uppbyggt på en ren rundkornig natursand utan organisk inblandning för att helt undvika möjligheten till kompaktion. På sandbädden monteras ett syremembran med sviktfunktion. Nästa steg är att montera ett sandfilter och ett perforerat konstgräs. När konstgräset är på plats fyller vi i ren rundkornig natursand som såbädd, därefter sådd, gödsling och vatten.

 

Världspatent

Detta är ett världspatent som utvecklats i Spanien och det är ett unikt system som gör att du slipper lufta underlaget. Underhållet blir minimalt på ett underlag som är helt perfekt enligt många professionella fotbollsspelare som fått chansen att prova. Läs mer om patent och tester. Vi har idag sju anläggnignar som är i full drift med minimalt med underhåll och maximalt med speltimmar. 

Vårt hybridgräs ger minimala kostnader för underhåll 

Minskat underhåll är en kanske ibland bortglömd möjlighet att spara stora pengar, det är lätt att bara stirra sig blind på anläggningskostnaden. Men med dyrt underhåll kan vinsten på ett billigt inköp snart ätas upp och de rullande kostnaderna skenar iväg. Driften av en fotbollsplan är ofta mycket kostbar, men vårt hybridgräs har du reducerat driftkostnaden maximalt. Du vet vad du har för kostnader och vad din budget slutar med. 

Detta ska jämföras med traditionella utföranden där det krävs mekanisk luftning regelbundet vilket medför kortare livslängd, stor negativ miljöpåverkan och dessutom stora kostnader. 

Du har bara fördelar och allt att vinna på vårt hybridgärssystem.