Vårt gärs är ett patenterat hybridgrässystem. Systemet har både internationellt och europeiskt patent. 

Hybridgräset har gått igenom många olika tester för att bästa möjliga kvalitet ska uppnås. Här kan du läsa mer om dem. 

Labosports test beskriver agronomi och spelegenskaper. Testet uppfyller FIFAs krav. Läs mer i PDF-filen.

IBV är ett test som visar minskad skaderisk på spelare. 

Agronomiska tester.

Spelegenskaper från fälttest på Ryda Sportfält.