Futuregrass

 

Tester och rapporter

Vårt gärs är ett patenterat hybridgrässystem. Systemet har både internationellt och europeiskt patent. 

Hybridgräset har gått igenom många olika tester för att bästa möjliga kvalitet ska uppnås. Här kan du läsa mer om dem. 

Labosport

Labosports test beskriver agronomi och spelegenskaper. Testet uppfyller FIFAs krav. Läs mer i PDF-filen.

IBV

IBV är ett test som visar minskad skaderisk på spelare. 

STRI

Agronomiska tester.

Fälttest Ryda sportfält

Spelegenskaper från fälttest på Ryda Sportfält.

FIGC - LND The Italian Football Federation

https://www.futuregrass.se/tester-hybridgras